ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

и информмация за начина, по който личните Ви данни се събират и обработват.

 

Чрез www.moqtvhod.com събираме само лични данни, които се считат за необходими за контакта, който управителния съвет (УС) би искал да поддържа с Вас, т.е. име, имейл адрес, имейл и/или телефонен номер.

Лични данни се събират когато:

- попълвате данните си в регистрационната форма на виртуалното табло;

- попълвате декларация за състояние на имота си (обитаем, или не, брой живущи, имена...);

- попълвате друг формуляр ( присъствен лист на събранията, писмено допитване, опълномощаване пред доставчици на услуги, като ЧЕЗ, Топлофикация...) 

- изпращате предложения и оплаквания по електронна поща, или чрез друг електронен начин за комуникация;

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ НА ДЕЦА

 Деца под шестнадесет (16) години трябва да поискат от родител, или настойник да ни предоставят лични данни онлайн.

ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

УС ще пази Вашите лични данни само през периода, необходим за целта, за която са събрани.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

УС няма да предостави Вашите лични данни, освен в случаи на изричното ви писмено съгласие и/или законното им изискване, от служители на МВР, или чрез съдебно разпореждане.

БИСКВИТКИ (Cookies)

 www.moqtvhod.com не използва "Бисквитки" (Cookies), но препратките към други платформи биха могли да съдържат.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Съдържанието на това виртуално табло, включително марки, дизайни, лога, текстове, изображения, аудио и видео материали, е собственост на moqtvhod.com, освен ако не е посочено друго чрез препратка към източника на съдържанието. Такова съдържание е защитено в рамките на общите правни условия и международното и националното законодателство относно защитата на интелектуалната собственост. Не е позволено да се показва, възпроизвежда, разпространява, променя, предава, или използва съдържанието на настоящия уебсайт по какъвто и да е начин за всяка обществена или търговска цел, без предварителното изрично писмено съгласие на moqtvhod.com и управителния съвет (УС) на етажната собственост ЕС.
Въпреки това, потребителят може да отпечата всяка част от материала на уебсайта, стига той да не бъде променен по никакъв начин, ако се използва за лични и нетърговски цели и докато указанието за собственост не бъде премахнато.

Виртуалното табло е създадено от Иво Иванов.  Програмния код не може да бъде предоставян за ползване от други без изричното му съгласие.

С регистрацията си във виртуалното табло и потвърждението й на E-mail-а, който сте посочили Вие декларирате, че сте се запознали с информацията за сайта и сте съгласен(а) да събираме Вашите лични данни.